logo Palaa etusivulle

.: Kaikki aihealueet

Kuulonhuolto, kuulon heikkeneminen

.: Katso artikkelit aiheesta Kuulo

Artikkelikuva

Kuulon heikkenemiseen on useita eri syitä. Se voi aiheutua korvan, kuulohermon tai keskushermoston vaurioista tai sairauksista. 

Kuulonaleneman vaikeusasteet ovat myös hyvin erilaisia. Jos epäilet oman tai läheisesi kuulon heikentyneen, kannattaa hakeutua audionomin (kuulontutkijan) juttusille. Mikäli kyse on ikäkuulosta, joka ei vielä kovin paljoa haittaa ns. normaalia elämää, näistä myymistämme laitteista saa ensiavun. Vakaviin ja monimuotoisempiin kuulo-ongelmiin tulee hakea apua audionomilta ja/tai erikoislääkäriltä. 

Yleisin syy kuulonalenemaan on ikäkuulo. Sisäkorvaan ja kuulohermoon tulee rappeutumismuutoksia ja kuulo heikkenee vähitellen. Useimmiten oireet alkavat noin 70 vuoden iässä, mutta ei ole tavatonta, että heinäsirkkojen siritystä ei kuule enää 50-60 -vuotiaana; korkeiden äänien kuuleminen heikkenee ensimmäisenä. Ikäkuulon vaivoihin kuuluu myös se, että sanojen erottelu tulee vaikeaksi, varsinkin puhelimessa, tai silloin, kun esiintyy paljon taustahälyä. Ikähuonokuuloisuutta ei voida parantaa lääkkeillä tai leikkauksella, kuulokoje on ainoa apu. 

Välikorvan johtumisviasta aiheutuvaa kuulonalenemaa kutsutaan konduktiiviseksi kuulonalenemaksi. Tällöin äänen johtuminen korvan, tärykalvon ja kuuloluuketjun kautta sisäkorvaan on heikentynyt. Johtumisvian syynä voi olla esim. välikorvan tulehdus, vahatulppa, aukko tärykalvossa, osteokleroosi tai tapaturma. Johtumisvikaa hoidetaan kuulolaitteella, lääkkeillä tai leikkauksella. 

Sensorineuraalinen kuulonalenema on kuulovika, joka johtuu simpukan tai kuulohermon vauriosta. Tällainen vaurio voi syntyä mm. meluvammasta, sisäkorvan verenkiertohäiriöstä tai ikääntymisestä. Kuulokojeista on apua lievissä ja vaikeissakin kuulonalenemissa. Sisäkorvan vaurio saattaa johtaa täydelliseen kuuroutumiseen. Ensioireita ovat hiljaisten äänien kuulemisen vaikeus ja voimakkaille äänille herkistyminen. Lievästä vaikeaan kuulonalenemaan voidaan saada apua kuulolaiteesta, mutta mikäli äänteiden erottelukyky tai puheen ymmärtäminen on vaikeutunut, kuulolaitteestakaan ei välttämättä löydy enää apua. 

Kuulovika voi olla myös sekatyyppinen, eli ongelma johtuu edellä mainittujen vikojen yhdistelmästä. 

Sentraalisella kuulovialla tarkoitetaan sisäkorvan vaurioista johtuvaa kuulonalenemaa. Vanheneminen, rappeutumissairaudet, tapaturmat, kasvaimet tai synnynnäiset syyt aiheuttavat sentraalisia kuulovikoja. Näissä tapauksissa syy löytyy keskushermostosta, aivorungosta tai aivokuoresta. 

Kuulo on tärkeä aisti päivittäisissä tilanteissa. Huonokuuloinen ihminen voi tuntea itsensä helposti ulkopuoliseksi ja eristäytyy sosiaalisista tilanteista. Kuulolaitteen käyttämättä jättäminen ei pidä kuuloa parempana, päin vastoin: kuulolaite auttaa hermostoa toimimaan normaaliin tapaan. Kuulolaitteen hankintaa ei kannata pitkittää, koska aivot alkavat "unohtaa" ääniä ja sanojen erotuskyky vaikeutuu. Jos kuulohermoa ei käytetä, sen toiminta heikkenee. 

Monasti henkilö, jonka kuulo on heikentynyt, ei huomaa sitä itse ja kuulolaitteen hankkimiseen on voi olla syystä tai toisesta korkea kynnys. Nämä kuulolaitteet ovat edullisia ja helppokäyttöisiä, ehkä ne voisivat herättää huonokuuloisen läheisesi huomaamaan, kuinka mukava onkaan kuulla ihan oikeasti paremmin...

Aiheen tuotteita

KuuloPlus+ Nano mini-kuulokoje

KuuloPlus+ Nano mini-kuulokoje
52.00
◉ Heti varastosta

Ladattava kuulokoje Traxter

Ladattava kuulokoje Traxter
49.00
◉ Heti varastosta

Kuulokoje AXON korvakäytävämalli

Kuulokoje AXON korvakäytävämalli
32.00
◉ Heti varastosta
»